[ PDF / Epub ] ☃ Piková sedma Author Alica Bartková – Horsebackridingnorthcarolina.us

Piková sedma Zlo It Krimin Lny Pr Pad, Nepochopite N Vra Dy, Ktor Navz Jom Nes Visia Ke Kriminalista Peter Jablonsk Zaka D M Objav Na Mieste Inu Pikov Sedmu, Uvedom Si, E Ide O S Riov Ho Vraha Napriek Intenz Vnemu Vy Etrovaniu Mot V Prvej Vra Dy Zost Va Zahalen , Pikov Sedma V Ak Nazna Uje, E Vrah Trest Svoju Obe V Kend Str Vi Jablonsk So Synom, Ktor Ho Pr Le Itostne Nav Tevuje Po As Rozhovoru Sa Syn Sp Ta Otca, Ako Na Oddelen Pokro Ili Vo Vy Etrovan Vra Dy Jeho U Ite A Nepriamo Tak Nazna Otcovi Cestu, Ktorou By Sa Mohol Ubera Dej Je Rozdelen Do Troch L Ni , Odohr Va Sa Z Poh Adu In Pektora Jablonsk Ho, Jeho Syna A Napokon Vraha Tieto Pr Behy Sa Prel Naj , Navz Jom Dop Aj , A Napokon V Etky K Sky Sklada Ky Do Seba Zapadn.